Menüü

Dokumentatsioon ja maatööd

Oleme teinud Akso-Haus majatellijate elu väga mugavaks ja probleemivabaks. Ehitame kvaliteetse kodu, meie koostööpartner Nordic Engineering Group aitab Sind geodeesia ja ehitus- ja kasutusloa/-teatise dokumentatsiooni taotlemisega.

Mis Sul on vaja?

  • kehtivat detailplaneering/projekteerimistingimused
  • tehnovõrkude tehnilisi tingimusi

Kust tellida?

Järgnevalt ülevaade sellest, millist dokumentatsiooni vajate hoone püstitamisel ning millise eelarvega peaksite arvestama.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Enne hoone tellimuslepingu sõlmimist

OMAVALITUSE KINNITUS, ET HOONE VÕIB PÜSTITADA

Maja/suvila mudeli valikut tehes tuleb lähtuda detailplaneeringust. Kui puudub detailplaneering, siis projekteerimistingimustest.

Kelle poole pöörduda? Läbi EHR-i, omavalitsuse ehitusspetsialist, valla arhitekt või sekretär.
Mis on vajalik? Hoone eskiisjoonised (põhjaplaan, vaated, lõige) ja lihtne asendiplaan (nt. aerofoto).

Akso-Haus väljastab tasuta standardmudelite hoonete eskiisjoonised, kui soovite vallalt küsida valitud hoonele projekteerimistingimused.

TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN

Võib taotleda nii enne tellimuslepingut kui ka peale hoone tellimuslepingu allkirjastamist.

Topo-geodeetilist alusplaani on vaja, kui plaanid püstitada ükskõik millist hoonet. Topo-geodeetilise alusplaani kehtivus on 2 aastat.

Topo-geodeetiline alusplaan kuni 110 km Tallina kesklinnast 468 €*

Topo-geodeetiline alusplaan üle 110 km Tallina kesklinnast 590 €*

Topo-geodeetiline alusplaan Hiiumaa/Saaremaa/Muhu 630 €*

*sõltuvalt kinnistu iseloomust jätab töövõtja õiguse hinnapakkumist korrigeerida.

Topo-geodeetiline alusplaan telli aadressilt kait@geodeesia24.ee

 

Peale hoone tellimuslepingut

EELPROJEKT

Hoone püstitamiseks, mille ehitusalune pind on 20-60m2 ja kõrgus kuni 5m, on vaja taotleda ehitusteatis. Üle 60m2 pinnaga või üle 5m kõrgusele hoonele peab taotlema ehitusloa. Ehitusteatise/-loa taotlemiseks on vaja ehitusprojekti eelprojekti mahus.

Akso-Haus väljastab hoone tellimisel vormistamata joonised.

Ehitusloa/-teatise taotlemine, sisaldab eelprojekt 3000 € (indikatiivne hind):
• Vormistatud joonised – põhjaplaanid, lõige, vaated, katuseplaan, vundamendi plaan, akende ja uste spetsifikatsioon, tarindite tüübid ja tähtsamad detailide joonised nagu nt. vundamendi ja seina sidumine, räästa ja seina sidumine
• Asendiplaan, hoone sidumine kinnistuga (eelduseks kehtiv topo-geodeetiline alusplaan)
• Situatsiooniskeem
• Seletuskiri
• Ehitusregistrisse projekti üles laadimine
• Märkuste korral paranduste tegemine
• Vallaga suhtlemine

EHITUSLOA TAOTLEMISEL LISANDUB

Järgnevad väljaminekud puuduvad ehitusteatise taotlemisel.

Riigilõiv 150 €
Energiamärgis 320 €

 

HOONE MAHAMÄRKIMINE

Hoone geodeetiline mahamärkimine kinnistul 180 €/kord*. Vajalik enne krundi pinnasetööde ettevalmistamist ja peale hoone paigaldamist (kasutusloa/-teatise jaoks).

Peale hoone paigaldamist

KASUTUSLOA TAOTLEMINE

Kasutusluba või -teatis tuleb taotleda 2 aasta jooksul peale
hoone paigaldust.

Kasutusloa/-teatise taotlemine 1020 € sisaldab:
• Ehitusjärgne kontrollmõõdistus
• Dokumentatsiooni koondamine
• Omavalitsusele läbi ehitusregistri esitamine
• Osalemine päästeameti ja kohaliku omavalituse esindajaga maja ülevaatamisel

Kasutusloa puhul lisandub riigilõiv 30 €.

Maatööd

Ülevaade sellest, milliseid maatöid tuleb teha enne moodulmaja paigaldust:

  • Kommunikatsioonide (vesi-kanal-elekter) toomine krundi piirilt hoonesse
  • või puurkaevu ja lokaalse kanalisatsiooni rajamine (septik, biopuhasti, imbväljak)
  • Killustikupadja ehitus, ajutise sissesõidu tee rajamine/hiljem teisaldamine

Lihtsamad pinnasetüübid – liiv, muld
Keerulisemad pinnasetüübid – savi, paekivi

On võimalik, et meie paigaldusjuht oskab soovitada Sinu krundi lähedalt koostööpartnerit. Küsi koostööpartneri kohta, kui saadad müügiesindajale info välja valitud majamudeliga nimetusega, krundi katastritunnusega ja hoone paigutuse visandiga.