Menüü

Dokumentatsioon ja maatööd

Oleme teinud Akso-Haus majatellijate elu väga mugavaks ja probleemivabaks. Ehitame kvaliteetse kodu ja pakume lisaks dokumentatsiooni taotlemise ja maatööde haldamise teenust.

Järgnevalt ülevaade sellest, millist dokumentatsiooni vajate hoone püstitamisel ning millise eelarvega peaksite arvestama, kui tellite dokumentatsiooni taotlemise teenuse Akso-Hausilt.

Hoone hinnapakkumisse on võimalik lisada dokumentatsiooni taotlemise teenused, v.a. omavalituse kinnitus, mis tuleks tellida enne maja ostu.

 

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Enne hoone tellimuslepingu sõlmimist

OMAVALITUSE KINNITUS, ET HOONE VÕIB PÜSTITADA

Maja/suvila mudeli valikut tehes tuleb lähtuda detailplaneeringust. Kui puudub detailplaneering, siis projekteerimistingimustest.

Kelle poole pöörduda? Läbi EHR-i, omavalitsuse ehitusspetsialist, valla arhitekt või sekretär.
Mis on vajalik? Hoone eskiisjoonised (põhjaplaan, vaated, lõige) ja lihtne asendiplaan (nt. aerofoto).

Akso-Haus väljastab tasuta standardmudelite hoonete eskiisjoonised, kui soovite vallalt küsida valitud hoonele projekteerimistingimused.

Vallaga kooskõlastamise 180 €
Kui tellite meilt hiljem ka eelprojekti, siis saate selle 180 € soodsamalt ehk 2820 €

TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN

Võib taotleda nii enne tellimuslepingut kui ka peale hoone tellimuslepingu allkirjastamist.

Topo-geodeetilist alusplaani on vaja, kui plaanid püstitada ükskõik millist hoonet. Topo-geodeetilise alusplaani kehtivus on 2 aastat.

Topo-geodeetiline alusplaan 468 €

 

Peale hoone tellimuslepingut

EELPROJEKT

Hoone püstitamisel, mis on suurem kui 20 m2 ehitisealuse pinnaga, on vaja ehitusteatist (20-60 m2 ja kuni 5m kõrge) või ehitusluba. Ehitusteatise/-loa taotlemiseks on vaja ehitusprojekti eelprojekti mahus.

Akso-Haus väljastab hoone tellimisel vormistamata joonised.

Ehitusloa/-teatise jaoks eelprojekt 3000 €:
• Vormistatud joonised – põhjaplaanid, lõige, vaated, katuseplaan, vundamendi plaan, akende ja uste spetsifikatsioon, tarindite tüübid ja tähtsamad detailide joonised nagu nt. vundamendi ja seina sidumine, räästa ja seina sidumine
• Asendiplaan, hoone sidumine kinnistuga (eelduseks kehtiv topo-geodeetiline alusplaan)
• Situatsiooniskeem
• Seletuskiri
• Ehitusregistrisse projekti üles laadimine
• Märkuste korral paranduste tegemine
• Vallaga suhtlemine

EHITUSLOA TAOTLEMISEL LISANDUB

Järgnevad väljaminekud puuduvad ehitusteatise taotlemisel.

Riigilõiv 150 €
Energiamärgis 240 €

HOONE MAHAMÄRKIMINE

Hoone geodeetiline mahamärkimine kinnistul 144 €/kord. Vajalik enne krundi pinnasetööde ettevalmistamist ja peale hoone paigaldamist (kasutusloa/-teatise jaoks).

Hoone mahamärkimine 2x = 288 €

Peale hoone paigaldamist

KASUTUSLOA HANKIMINE

Kasutusluba tuleb hankida 2 aasta jooksul peale
hoone paigaldust.

Kasutusloa hankimine 1020 € sisaldab:
• Ehitusjärgne kontrollmõõdistus
• Dokumentatsiooni koondamine
• Omavalitsusele läbi ehitusregistri esitamine
• Osalemine päästeameti ja kohaliku omavalituse
esindajaga maja ülevaatamisel

Maatööde haldamine

Ülevaade sellest, milliste maatöödega saame Teid aidata:

  • Killustikupadja ehitus, ajutise sissesõidu tee rajamine/teisaldamine
  • Kommunikatsioonide (vesi-kanal-elekter) toomine krundi piirilt hoonesse
  • või puurkaevu ja lokaalse kanalisatsiooni rajamine (septik, biopuhasti, imbväljak)

Lihtsamad pinnasetüübid – liiv, muld
Keerulisemad pinnasetüübid – savi, paekivi

Täpse hinnapakkumise koostamiseks on vaja tellida eskiistasandil asendiplaan. Selle koostamiseks on vaja kehtivat topo-geodeetilist alusplaani, kehtivat detailplaneeringut/projekteerimistingimusi ja tellija poolset hoone paigutuse visandit.