Menüü

Platsiehituse, elementmaja ja moodulmaja erinevused

13 mai, 2021

image

Kui varem remontis iga kuldsete kätega mees ise autot ja ehitas ka maja või suvila, siis tänapäeval on see paraku erand. Ehitusvaldkond on arenenud väga spetsiifiliseks ja eeldab laialdasi teadmisi ning kvalifikatsiooni. Tänapäeval vajame umbes kümmet erivaldkonna spetsialisti, et ehitada nüüdisaegne ja nõuetele vastav maja. Maja koosneb ca 2200–2500 komponendist. Tootmisstandard nõuab ca 120–150 akteeritud kontrollvaatlust või -mõõdistust eri ehitusetappidel. Akteerimine eeldab kvalifitseeritud pädevust.

Tellija jaoks on kõige tähtsam teada, kes kannab kogu vastutuse, tagab toote vastavust nõuetele ja annab tootele lõppgarantii. Samuti on tellijale oluline ajagraafikus ja eelarves püsimine.

A. PLATSIEHITUS
Ajaliselt kõige töömahukam

Tavaliselt ehitatakse 6–12 kuud, majast olenedes ka mitu aastat. Ehitus sõltub transpordi-logistikast ja ilmastikust. Keerukaks teeb vajalike spetsialistide operatiivne kaasamine ning varustamine. Ka järjepidev ehituskvaliteedi kontroll on raskendatud. Suurimaks mureks näeme meie, et ei püsita eelarves ja see ei suurene tavapäraselt 20%, vaid veelgi enam. Hind ei ole lõpuni teada.

B. ELEMENTMAJA
Vahepealne variant

Elementmajade puhul tehakse vundament kohapeal, seina ja katuse elemendid tulevad tehasest ning kogu muu ehitus käib platsil. Kohapeal ühendatakse seinad ja katus suhteliselt kiiresti. See minimeerib ilmastikust tulenevaid probleeme ja on kiirem võrreldes platsiehitusega. Palju tööd on vaja teha siiski platsil. Lisaks seinte ja katuse ühendamisele hakatakse tegema elektritöid, plaatimisi, siseviimistlust jne. Probleemiks kujuneb tavaliselt valmidusastme ja lõppvastutuse küsimus. Ideaalis tuleks tellimus vormistada nn „võtmed kätte“ ehitusloast-kasutusloani variandina. Kui aga töövõtjaid on mitu ehk üks firma projekteerib, teine teeb vundamendi, kolmas valmistab elemendid, neljas paigaldab ja kohapeal eri firmad teevad eriosasid (vesi/kanalisatsioon, elekter, küte, ventilatsioon), siis paratamatult jääb tellija väga keerulisse olukorda, kus tal tuleb ise kogu protsessi juhtida ja lõpptulemi eest vastutada. Vaidluse korral hakkavad tegijad näitama näpuga üksteise peale ja keegi ei taha vastutust võtta.

C. MOODULMAJA
Kiire ja kindel

Moodulmaja koosneb viimistletud ruummoodulitest, mis ehitatakse ca 90–97% ehk peaaegu täielikult tehases. Kohapeal ühendatakse mitu moodulit ja ka kommunikatsioonidega, nii et sisse saab kolida kohe. Kui aga osta moodulmaja OÜ-st Akso-Haus, siis isegi betoonvundament valatakse tehases ehk maja liigub tehasest juba vundamendil. Lisaks vundamendile on majas tehtud siseviimistlus, vannitoad on plaaditud, köögimööbel paigaldatud, saun valmis ehitatud. Ehitatakse parimates tingimustes ja kliendi või ehitusjärelevalve valvsa pilgu all.

Tellijate tagasiside Akso-Haus ruummoodulmajadele
• Kõik projektid on võimalik tellida kompleksselt, k.a ehitus- ja kasutusluba
• Maja hind ja ajagraafik on fikseeritud
• Järjepidev materjalide ja töö kvaliteedi kontroll
• 90–97% valmidusaste saavutatakse tehase sisetingimustes
• Maju saab paigaldada aasta ringi
• Ehitusplatsi ettevalmistus koos tavapaigaldusega on minimaalne
• Hoonel on tootja garantii
• OÜ-l Akso-Haus on 17 aastane töökogemus ja kokku on paigaldatud ca 500 elamut

Andres Samarüütel, Akso-Haus müügiesindaja

Kõik artiklid