Menu

Moduuli-

teknologia

Akso-Haus OÜ on vuonna 2004 perustettu yritys, jossa valmistetaan moduulitaloja betoniperustuksilla tai ilman perustuksia. Betoniperustuksilla varustettuja tehdastaloja on mahdollista valmistaa meidän ainutlaatuisen valmistusmenetelmä ansiosta eli valmiin talon asentamisen edellyttämät betoniperustukset rakennetaan valmiiksi jo tehtaalla. Tällaisessa tapauksessa ei vaadita tontilla mitään muuta, kuin vain talon asentamisen edellyttämän sorapohjan valmistelemista.

Laatu

  • Tehtaalla rakentaminen varmistaa paremman laatutason. Käytämme valmistusprosesseissa CE- tai FI-merkinnöillä varustettuja materiaaleja, jolla varmistamme koko rakennuksen tasaisen laatutason.
  • Meidän tuotteille on myönnetty toimivaltaisten arviointilaitosten toimesta useita tunnustussertifikaatteja.
  • Moduulit toimitetaan tehtaalta asennuskohteeseen vasta yrityksen oman laatujohtajan toteuttaman tarkastuksen läpäisemisen jälkeen

Katso kuinka Akso-Hausin tehtaalla valmistuu modulaarinen talo Ketty 1-75

Tontin valmistelut ja talon asennus

Perustuksille rakennettu rakennus

Rakennuksen tyypistä ja maaperästä riippuen kuluu tontin valmisteluille 1-3 päivää.

Ensin poistetaan nurmikko ja ylin maakerros. Sen jälkeen levitetään tulevan talon kohdalle sorapatja, joka tasoitetaan ja tiivistetään. Samassa vaiheessa vedetään tulevan talon alle tarvittavat putkistot ja kaapelit (vesi ja viemäriputket sekä sähköt jne.). tällaisia asennustöitä voidaan suorittaa vuoden ympäri.

 

Kun moduulitalon asennuspatja on valmiina, rakennus kuljetetaan erikoiskuljetuksena tontille ja nostetaan sopivilla nostolaitteilla sille varattuun paikkaan. Viimeisinä liitetään kaikki putket ja kaapelit talotekniikkaan.

Rakennus ilman perustuksia

Tällaisessa tapauksessa on tontille rakennettava ensin perustukset, joiden päälle asennetaan modulaarinen talo.

Kuljetus ja joustavuus

Riippumatta siitä, onko kohteessa suunniteltu perustuksien varaan rakennetun talon tai ilman perustuksia rakennettavan talon asennustyöt, rakennetaan talo mahdollisimman pitkälle valmiiksi tehtaalla. Perustuksilla varustetun talon kohdalla valetaan perustukset jo tehtaalla ja niiden päälle rakennetaan talo. Kun talo on tehtaalla valmiina, alkaa kuljetusprosessi.

Perustusten tehtaalla valmistamisen teknologia mahdollistaa rakentamisen haasteellisiin kohteisiin, jossa perinteisellä tavalla rakentaminen on huonojen yhteysteiden tai muusta asutuksesta erillään olevan sijainnin tai jokin muun syyn johdosta vaikeaa.

Vieläkin ainutlaatuisempi seikka meidän kehittämässä teknologiassa on se, että meidän rakentama talo voidaan myöhemmin toistuvasti nostaa ja siirtää edellisestä kohteesta uuteen kohteeseen.

Ota yhteyttä ja tiedustele, millaisia ratkaisuja me voimme sinulle tarjota!